Klartecken för renovering av växthusen i Botaniska trädgården vid Lunds universitet

I höst börjar Statens fastighetsverk renovering och ombyggnad av Palmhuset och växthusen i Botaniska trädgården vid Lunds universitet. De unika Kottepalmerna, som planterades redan på 1860-talet, och alla andra värdefulla växter ska få mer plats och en bättre livsmiljö.

Byggstarten betyder att växterna som redan slår i taket kan få ett nytt palmhus med tre meter högre nockhöjd än idag. Också personalens arbetsmiljö ska förbättras och en ny entrébyggnad ska byggas med bättre funktioner som erbjuder information, utställning, butik, toaletter och kapprum för besökare. Det blir även ett angränsande planteringsrum för personalen. Samtidigt som det nya palmhuset byggs får de låga växthusen nytt glas och stommar och orangerierna i trädgården får nya fönster.

Läs hela pressmeddelandet här

24 maj 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade